Czy warto stworzyć stanowisko dla stażysty?

Znalezienie pracownika o pożądanych umiejętnościach często stanowi dla pracodawców duże wyzwanie. Rozwiązaniem problemów kadrowych mogą być staże. Jak utworzyć stanowisko dla stażysty? Jakie korzyści płyną ze zorganizowania stażu?