Usługi księgowe

Oferta usług naszego biura rachunkowego mieszczącego się we Wrocławiu jest skierowana głownie do małych i średnich przedsiębiorstw, ale bez zawahania podejmiemy się również świadczenia usług na rzecz jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, czy też wspólnot mieszkaniowych.

Wieloletnie doświadczenie naszego personelu pozwala nam na realizacje zadań zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wymaganiami formalnymi i merytorycznymi, nie zapominając o dostosowaniu się do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Można korzystać również z darmowego programu do fakturowania połączonego z księgowością w naszej firmie      Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT

Księgi handlowe – pełna księgowość

Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym, ale również bardzo skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązek ich prowadzenia spoczywa na spółkach z o.o., akcyjnych, komandytowych oraz na komandytowo-akcyjnych, a także osobach fizycznych, spółkach jawnych, partnerskich i cywilnych, pod warunkiem, że ich przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły 2mln euro. 

KPiR 

Jest to znacznie prostsza forma ewidencji aniżeli księgi handlowe, jednak aby była wykonana zgodnie ze wszelkimi ustawami powinna zostać wykonana przez osoby do tego wyspecjalizowane. Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów mają obowiązek prowadzić osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne i partnerskie, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto nie przekroczyły równowartości 2mln euro. 

Rozliczamy również wyciągi bankowe w PLN i w innych walutach oraz prowadzimy i rozliczamy amortyzację środków trwałych.

Kadry i płace

Nasza oferta obejmuje prowadzenie spraw pracowników zatrudnianych zarówna na zasadzie umowy o pracę, jak również tych zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych. 

  • przygotowanie umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło
  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
  • naliczenie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
  • prowadzenie teczek pracowników
  • organizacja szkoleń BHP
  • rozliczenia z ZUS
  • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników -> PIT-11
Można korzystać również z darmowego programu do fakturowania połączonego z księgowością w naszej firmie   Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT
 

Ciekawostki z bloga