Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

W Polsce ok. 1,7 mln osób pracuje za najniższą pensję. Dla tej grupy pracowników dobrą wiadomością jest to, że od stycznia 2021 r. wzrosło minimalne wynagrodzenia za pracę. Więcej otrzymają także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Poznaj obowiązujące stawki brutto i netto.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku?

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2800 zł brutto. W porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o 200 zł brutto. Oznacza to, że pracodawca przeleje na wskazany przez pracownika rachunek bankowy kwotę 2061,67 zł.

Nie wszyscy pracodawcy muszą samodzielnie pilnować rozliczeń z pracownikami. Profesjonalne biuro rachunkowe może zapewnić kompleksową obsługę. Dzięki niej właściciel firmy nie musi zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i kadr, w tym rozliczaniem wynagrodzeń. To najprostszy sposób, aby uniknąć kosztownych błędów.
 

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa za pracę w 2021 roku?


Jeszcze kilka lat temu wysokość stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych ustalały między sobą strony umowy, mając w tym względzie pełną dowolność. Aktualnie pracownik i pracodawca muszą respektować minimalną stawkę godzinową. Od stycznia 2021 r. wynosi ona 17 zł brutto, czyli 14 zł netto.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby firmy podpisujące z pracownikami umowy cywilnoprawne pamiętały o przestrzeganiu kilku zasad. Dotyczą one m.in. potwierdzenia liczby godzin przeznaczonych na wykonanie zlecenia czy wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

Rośnie minimalne wynagrodzenie, rosną również inne opłaty


Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest istotny nie tylko dla osób aktywnych na rynku pracy – od wysokości pensji minimalnej zależy wysokość szeregu innych świadczeń i opłat. Wzrost pensji minimalnej spowodował, że od stycznia 2021 r. zwiększeniu uległy m.in.:

- świadczenia za pracę w nocy czy przestój – nie są to jedyne świadczenia wypłacane pracownikom, których wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- składki ZUS – wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie też składki ZUS, które mają obowiązek odprowadzać m.in. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,

- kary za brak obowiązkowego OC – w 2021 r. właściciele samochodów osobowych, którzy nie będą posiadać ważnego OC dłużej niż 14 dni, zapłacą 5600 zł.

Jak zyskać pewność, że rozliczenia z pracownikami są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami? Przedsiębiorcy, którzy nie mają czasu na samodzielne prowadzenie kadr (w tym naliczanie wynagrodzeń), mogą skorzystać z pomocy specjalistów.

Prowadzenie księgowości przez doświadczone biuro rachunkowe ogranicza do minimum ryzyko popełnienia błędów.